Pages

2011年11月21日 星期一

Mikro(3:14) Murid darjah Enam


Darjah                       :       6H
Bilangan Pelajar     :       6
Tarikh                         :      18/10/2011                                                                          
Hari                             :       Selasa                                                                       
Masa                          :       8:30a.m. -  9:00a.m.      
Tajuk                          :        Masa dan Waktu
Sub topik                  :        Mari Kenal Hari
Objektif                     :        Di akhir pelajaran ini, murid Tahun 1 dapat menamakan hari dalam seminggu dengan betul.
           
Kognitif
·         Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan yang betul.
·         Menyebut hari sebelum dan hari selepas.
Psikomotor  
·         Mengisi jawapan yang betul dalam latihan.
·         Berbincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing
Afektif                       
·         Saling menghormati dan bertolak ansur semasa perbincangan.
·         Melahirkan perasaan menghargai masa.
·         Menghargai pendapat rakan.
Pengalaman sedia ada  :
 1. Murid-murid pernah menggunakan nama hari dalam kehidupan mereka seperti menyebut hari nama masing-masing pada sebelah atas kiri buku kerja.

Persediaan Guru                :
 1. kertas mahjong
 2. kalendar
 3. kad imbasan
 4. lembaran kerja dan kad-kad nama hari
Nilai Murni : Penglibatan aktif, bekerjasama, disiplin, menghargai masa

  Bahagian
  Aktiviti
  Isi Pembelajaran
  Pengelolaan
  Catatan
  Set induksi
  ( 3 minit )
  1. Guru menunjukkan kertas mahjong yang menunjukkan puisi berkaitan dengan nama hari. 
  2. Pelajar membaca puisi yang terkandung dalam slaid yang ditunjukkan.


  Kertas mahjong menunjukkan puisi yang bertajuk: Sabtu.
  1.      Guru bertanyakan pelajar tentang  nama  hari dalam seminggu.
  2.      Pelajar digalakkan untuk menerangkan sebab hari Sabtu merupakan hari yang terbaik.
        hari rehat sekolah seminggu,
        boleh melancong dengan
        keluarga, tidak ada kerja rumah
  .
  Kelas

  Guru menyediakan kertas mahjong puisi yang berkaitan dengan nama hari dalam seminggu.
  Lampiran 1

  Soaljawab berdasar kertas mahjong puisi.

  BBM:
  -kertas mahjong